ขั้นตอนการทำวัคซีนพาสปอร์ต

วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) คืออะไร
วัคซีนพาสปอร์ต คือ เอกสารยืนยัน หรือใบรับรองของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 โดส เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรการในการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกของประเทศนั้นๆ

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อต้องการวัคซีนพาสปอร์ต

1. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง)

2. บัตรประชาชน (ตัวจริง)

3. ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ที่มี QR Code เมื่อสแกน QR code จะต้องปรากฏข้อมูลการฉีดวัคซีน และรายละเอียด certificate no.

4. หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน

5. ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรอง 50 บาท ต่อเล่ม

***กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจตัวจริงและสำเนา บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อยของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ

 

 

 

Credit: https://med.mahidol.ac.th/th/COVID-19

สถานที่จัดทำวัคซีนพาสปอร์ต มีที่ไหนบ้าง
การติดต่อขอทำวัคซีนพาสปอร์ตแนะนำให้โทรติดต่อเพื่อนัดหมายล่วงหน้า 

1.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทร. 0-2134-0134
อีเมล์​: porthealth_bkk@ddc.mail.go.th

2.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง และท่องเที่ยวสถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. 0-2590-3430
อีเมล์ : tmcbamras@gmail.com

3.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
เปิดให้บริการวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.
โทร.0-2590-3232

4.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) บางเขน กทม.
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์)
โทร. 0-2521-0943-5