Review งานขากรรไกร โครงหน้า

DREAM TEAM โครงหน้า และ ขากรรไกร

การรวมตัวและการทำงานเป็นทีม ระหว่างศัลยแพทย์, ทันตแพทย์ และวิสัญญีเเพทย์

รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับศัลยกรรมโครงหน้า